Ljudski resursi

Najveća vrijednost naše tvrtke su educirani ljudi koji posjeduju znanja, vještine i kompetencije i koji se kontinuirano profesionalno usavršavaju.
Naš tim čine stručni i obrazovani ljudi sa završenom VSS (sanitarni inžinjeri, ekonomisti) kao i osobe sa odgovarajućim srednjoškolskim obrazovanjem (sanitarni tehničari) sa položenim stručnim ispitima.
Agrariacoop d.o.o. kontinuirano prati novine u struci, nova dostignuća i tehnologije koje doprinose poboljšanju kvalitete rada i kvalitete naših usluga.
Naši djelatnici na raspolaganju su svakodnevno i u svakom terminu koji odgovara korisnicima naših usluga.
Jedinstvenim pristupom svakom korisniku naši djelatnici prije tretiranja infestiranih površina detaljno će upoznati korisnike usluga o načinu rada i aktivnostima koje je potrebno poduzeti prije i nakon tretiranja.

Brzi kontakt

Adresa:
Gnojnice bb (Kraljević), 88201 Blagaj
Tel:
+387 36 584 260
Fax:
+387 36 584 260
Website:
www.agrariacoop.com
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ukratko o nama

Agrariacoop sanitarna zaštita d.o.o. Mostar osnovana je 1994.godine. Osnovna djelatnost poduzeća je pružanje usluga iz domena dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

Povežite se